Bilgi-Belge Merkezi

Bilgi Belge Merkezi

Bilgi Belge Merkezimizin varlık nedeni; Aromsa bünyesinde üretilen veya üretilecek olan ürünlerin AR-GE çalışmaları öncesi, esnası ve sonrasında araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, konuyla ilgili literatürü takip ederek, araştırmacıların çalışmalarına yardımcı olacak desteği sağlamak, ve bütün personelin okuma alışkanlığını sürdürecek faaliyetlerde bulunmaktır.

Aromsa Bilgi Belge Merkezi’nin yeniden yapılandırılması 2007 tarihinde başlamış, 2017 yıl sonu itibariyle, süreli yayınların bir kısmı ile belgeler dışındaki yaklaşık 6500 materyal Milas adlı kütüphane programına, uluslararası kütüphanecilik kurallarına göre girilmiş ve ödünç verilmeye başlanmıştır.

BBM’nin kurulmasındaki öncelikle stratejik amaç, sektördeki bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek Aromsa dahilinde çalışan herkesin, kaynakları verimli, doğrudan ve rasyonel biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bilimsel olsun olmasın, çalışan herkese hitap edebilecek kolleksiyonun gerek basılı, gerekse görsel-işitsel malzeme olarak bulundurulması da hedeflenmiştir.

Daha sonraki stratejik amacımız ise, sektörde konumuzda lider olduğumuz gibi, araştırmaya verdiğimiz önem ile öne çıkarak müşteri ve rakiplerimizin bile kullanabileceği küçük ama özel bir kolleksiyona sahip olan bir bilgi merkezi olmaktır.

Bunları yaparken mevcut koleksiyonun geliştilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Mevcut kolleksiyon aşağıdaki materyallerden oluşmakatadır.

  • Kimya ve gıda sektörüne ait bilimsel yerli/yabancı kitaplar,
  • Kimya ve gıda sektörüne ait bilimsel yerli/yabancı süreli yayınlar,
  • Yönetim bilimi ve pazarlama konusunda yerli/yabancı kitaplar,
  • Yönetim bilimi ve pazarlama konusunda süreli yayınlar,
  • Türk ve yabancı edebiyatından örnek roman, deneme, edebi yapıtlar,
  • Ağırlıklı yabancı sinema ve TV film DVD’leri,
  • Elektronik veya basılı ortamda sağlanan bilimsel makale kopyaları ve e-kitaplar.

Daha fazla bilgi için : kutuphane@aromsa.com.tr