Kalite

2003 yılında OHSAS 18001:2007  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2007 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına sahip olan Aromsa, her geçen gün sisteme katkılar yaparak sürdürülebilirliğini devam ettirmektedir.

Çevresel sürdürülebilirlik dahilinde; hava, su, toprak kirliliğinin azaltılması ve çevresel kaliteye yönelik faaliyetlerin yanında, Aromsa'nın iklim değişikliğine etkisini belirlemek ve bu etkiyi azaltmaya yönelik iyileştirmeler yapmak amacıyla 2014 yılında, kurumsal sera gazı envanter çalışmalarına başlanmıştır.

Geri dönüşüm atıklarla ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla okulların konuyla ilgili projelerine katkıda bulunulmakta, çevre konulu eğitimler düzenlenmektedir. Atık yönetimi uygulamaları kapsamında, işletme faaliyetleri sonucu oluşan atıklar cinslerine göre ayrı biriktirilmekte ve lisanslı geri dönüşüm/bertaraf firmalarına gönderilmektedir. Elektronik atıkların geri dönüşümü ağaçlandırma çalışması karşılığında yaptırılmaktadır. 2014 senesinde ISO27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olan Aromsa, 2015 yılında ISO27001:2013 versiyonuna geçmiş bulunmaktadır.

Sertifikalarımız: