Kurumsal

Misyon / Uzgörev

"Çalışan mutluluğu ve katılımını sağlayarak, iş ortaklarımızın beklentilerini karşılayan ve ürünlerine değer katan aromaları yaratmak ve ileri teknoloji ile üretmek, hizmeti zamanında ve etkin olarak sunmak, kaliteden ödün vermeden büyümek, ulusal ekonomiye katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmektir."

Vizyon / Uzgörüş

"Hizmet götürdüğümüz tüm coğrafyalarda aroma denilince akla ilk gelen çözüm ortağı olmaktır"

Değerlerimiz

  • Dürüstlük : Tüm ilişkilerimizde değerler ve ilkelerle uyumlu davranışlar sergileriz. Kendimize ve çevremize karşı dürüst davranırız. Söylediklerimiz ve yaptıklarımız uyum içerisindedir. Belirlenen ve bireysel olarak uymayı taahüt ettiğimiz etik kurallarımıza kayıtsız, koşulsuz uyarız. Bir AROMSA'lı olarak, dürüstlüğün karşılıklı güvene dayalı bir kurum kültürü yaratmada belirleyici olduğuna inanmaktayız.
  • Akılcılık : Akılcılığı önemseriz ve kritik başarı faktörü olarak görürüz. Karar ve davranışlarda, organizasyonel rollere ya da deneyime dayanmaktan çok verilere ve analizlere dayalı bir yaklaşım benimseriz. Bir AROMSA çalışanı olarak, şirketteki tüm yaklaşımlarda duygusal davranmanın yerine akılcı olmanın gerekliliğine inanırız.
  • Sürekli İyileştirme : Mükemmeliğe giden yolda, sürekli iyileştirme anlayışının bir itici güç olduğuna inanmaktayız. Tüm süreçlerin başta müşteriler olmak üzere paydaşlardan gelen geri bildirimlerin dikkate alınmasıyla sürekli olarak geliştirilmesi yaklaşımını benimsemekteyiz. Bir AROMSA çalışanı olarak şirketteki tüm yaklaşımları; Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al anlayışı ile geliştirmekteyiz.
  • Sorumluluk : Çalışanlarımız yer aldıkları süreçlerin kapsamındaki tüm aktivite ve görevleri, iyileştirmek ve geliştirmek bakışı ile sahiplenmektedir. Sahiplenilen bir işin memnuniyet verici bir şekilde sonuçlandırılması yönünde çaba gösteririz. Bir AROMSA çalışanı olarak organizasyonda görev alan herkesin birbirine karşı sorumlu olduğu anlayışını benimseriz.
  • Müşteri Duyarlılığı : Toplam kalite yaklaşımı içinde, iç ve dış müşteri memnuniyetine ve müşteri bağlılığına önem veririz. Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı sağlamak amacı ile süreçlerin ve tüm aktivitelerin müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanması ve yürütülmesi bilincine sahibiz. Bir AROMSA çalışanı olarak kuruluşun stratejik konumlanmasında en önemli belirleyicinin müşterinin istek ve beklentileri olduğunu bilmekteyiz.