Kurumsal

Stratejik Hedefler

  • Aromsa’nın genel yönünü tanımlamak için pazar sinyalleri, sanayi sinyalleri, yıllık performans analizleri gibi bazı girdiler esas alınarak üç yıllık “Strateji Geliştirme Çalışmaları” yapılmaktadır. Bu çalışmaların çıktısı olan “Aromsa Stratejik Hedefleri” , kuruluş içinde çeşitli yollarla yaygınlaştırılarak her bölüm ve çalışanın hedef kartlarında yer alaması ve özümsemesi sağlanır.