Ürünlerimiz

Aroma Vericiler ile ilgili tanımlar:

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği ile Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan 1334/2008 sayılı aroma verici yönetmeliğinde geçen tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Önemli Not: Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği kapsamında “aroma” ifadesi “aroma verici” olarak değiştirmiştir. Ürün etiketinde içindekiler kısmında “aroma verici” ifadesi kullanılmalıdır, fakat ürün üzerindeki ürün tanımlamalarında “çilek aromalı”, “kakao aromalı” ifadeleri kullanılabilir.

Aroma Verici:

Olduğu haliyle tüketilmesi amaçlanmayan, tat ve/veya koku vermek veya değiştirmek amacıyla gıdalara eklenen aroma verici maddeler, aroma verici preparatlar, ısıl işlem aroma vericileri, tütsü aroma vericileri, aroma öncülleri veya diğer aroma vericiler ya da bunların karışımlarından yapılan veya oluşan üründür.

Aroma Verici Preparat:

Doğal aroma verici maddeler dışında, aroma özelliği taşıyan; gıda ya da bitkisel, hayvansal veya mikrobiyal orjinli gıda dışındaki materyalden uygun fiziksel, enzimatik ya da mikrobiyolojik işlemler ile elde edilen ürünlerdir. Aroma verici preparatlar, adından da anlaşılacağı gibi elde edildiği kaynaktan gelen pek çok aromatik maddeyi içerir. Vanilya ekstraktı ve portakal yağı, aroma verici preparatlar için örnek olarak verilebilir.

Doğal Aroma Verici Maddeler:

Eğer aroma verici madde; bitkisel, hayvansal ya da mikrobiyal kaynaklı bir materyalden uygun fiziksel, enzimatik ya da mikrobiyolojik yöntemler ile elde edilmiş ise "doğal" olarak nitelendirilir. Doğal aroma verici maddeler, doğal olarak bulunan ve doğada tanımlanmış maddelere karşılık gelmektedir. Doğal vanilyadan elde edilen vanilin örnek olarak verilebilir.

Aroma Verici Madde:

Aroma verme özelliği olan tanımlanmış kimyasal maddeyi ifade eder.

Isıl İşlem Aroma Vericisi:

En az biri azot/amino ve diğeri indirgen şeker içeren, kendiliğinden aroma verme özelliği olması gerekmeyen gıda ve/veya gıda dışındaki kaynak materyallerden oluşan karışımdan ısıl işlem sonrası elde edilen ürünlerdir. Kullanılan azot kaynakları arasında amino asitler ile bunların tuzları ve gıdalardan gelen proteinler yer almaktadır. İndirgen şekerlere örnek olarak dekstroz/glikoz ve ksiloz verilebilir.

Isıl işlem aroma vericilerinin kompleks bileşimi, mutfakta pişirilmiş (ya da benzer şekilde üretilmiş) gıdaların bileşimi ile kıyaslanabilir.

Tütsü Aroma Vericisi:

Gıdaların tütsüleme işleminde kullanılan yoğuşturulmuş tütsüden ayrımsal damıtma ve saflaştırma yöntemleri ile elde edilen ürünlerdir.

Aroma Öncülü:

Tek başına aroma verme özelliğine sahip olması gerekmeyen, gıdanın işlenmesi sırasında parçalanarak veya diğer bileşenlerle reaksiyona girerek sadece aroma oluşturmak amacıyla gıdalara istenilerek ilave edilen ürünlerdir. Karbonhidratlar, oligopeptitler ve amino asitler; aroma öncülleri örnekleri arasında yer almaktadır.

Diğer Aroma Vericiler:

Eğer koku ve/veya tat vermek amacıyla kullanılan materyal; aroma verici madde, doğal aroma verici madde, aroma verici preparat, ısıl işlem aroma vericisi, tütsü aroma vericisi veya aroma öncülü tanımlarından herhangi birine girmiyorsa "diğer aroma verici" olarak sınıflandırılmaktadır.