ENKAPSÜLASYON

Enkapsülasyon teknolojisi, aromaların çeşitli taşıyıcılar aracılığıyla toz ya da granül hale getirilmesinde kullanılır. Enkapsülasyon işlemi, uygulanan teknolojiye bağlı olarak farklı avantajlar sunar. Aromanın raf ömrünü uzatır ve bir anlamda olumsuz çevre koşullarına karşı koruyucu bir zırh oluşturur. Aromsa olarak, enkapsüle aromalarımız ile ürünlere farklı özellikler kazandırıyor ve gıda sektörüne birçok fayda sunuyoruz. Enkapsülasyon işlemi;

 • Sıvı aromaları toz forma dönüştürür. Bu sayede aromaların toz formdaki gıda karışımlarına ilavesi kolaylaşır.
 • Hassas aroma moleküllerini çevre etkilerine karşı korur, örneğin oksidasyonu yavaşlatır.
 • Depolamada kolaylık sunar.
 • Aromaya daha uzun raf ömrü sağlar.
 • Gıda bileşenleri ile aroma molekülleri arasındaki istenmeyen etkileşimleri engeller.
 • Kontrollü salım niteliği kazandırır. Bir başka deyişle, sakızda, çiğneme sırasında kırılarak ortaya çıkması gibi aromanın doğru zamanda ve tasarlandığı şekilde salımını sağlar.
 • Boyut ve şekil gibi bazı fiziksel özelliklerin kontrol edilmesini sağlar. Böylece istenen şekil ve boyutta partiküller elde edilebilir.
 • Renkli granül aromalar ve renkli mikrokapsüllerin kullanımı, ürünün görsel olarak beğenilirliğini arttırır.

Enkapsülasyon işlemi çeşitli teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Her bir teknolojinin sağladığı çözümler ya da avantajlar olduğu gibi kendine özgü kısıtları da mevcuttur.

Aromsa’da, enkapsülasyon işlemlerini ileri teknolojik donanıma sahip tesislerimizde uzman ekiplerimiz ile gerçekleştiriyoruz. İş ortaklarımızın ihtiyaç ve yeni ürün beklentilerine en uygun enkapsüle aromaları sunuyoruz.

Farklı sektörler için geliştirdiğimiz bazı ürünlerimiz şunlardır:

 • Camsı yapı içine hapsedilmiş aromalar
 • İçi sıvı aroma dolu mikrokapsüller
 • Gerçek bal içeren toz veya aglomere ürünler
 • Meyve konsantresi içeren hızlı çözünen partiküller
 • Aromalı hızlı çözünen meyve asitleri
 • Yüksek konsantrasyonlu mentol tozu
 • Geç çözünen granül aromalar

Aromsa olarak, enkapsüle aromaların geliştirilmesi sürecinde pilot üretim tesislerimizde uygulamalar yapıyoruz. Ürünün uygunluğu kontrol edildikten ve gerekli tüm analizler yapıldıktan sonra iş ortaklarımıza sunuyoruz. Hammaddelerin ve geliştirilen ürünlerin karakterizasyon çalışmaları da analiz laboratuvarımızda yürütülmektedir. Bu laboratuvar fiziksel, reolojik ve termal özelliklere yönelik gelişmiş cihazlarla donatılmıştır. Pilot üretim tesisimizde ise, çeşitli enkapsülasyon teknolojilerini temsil eden, hem laboratuvar hem de pilot ölçekte modern sistemler mevcuttur. Farklı niteliklere sahip yeni ürünler geliştirdiğimiz bu tesisimiz, ortak proje yürütmek isteyen tüm iş ortaklarımıza açıktır. Müşterilerimizin ürünlerini pazardaki benzerlerinden ayrıştıracak yeni enkapsüle aromalar geliştirmek üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Aromsa | Teknolojilerimiz | Enkapsülasyon | Püskürtmeli Kurutma

Püskürtmeli Kurutma

Püskürtmeli kurutma, gıda sektöründe en yaygın kullanılan mikroenkapsülasyon teknolojisidir. Özel tasarlanmış nozullar aracılığıyla, minik damlacıklar halinde sıcak hava içine püskürtülen aromalı karışımlar çok etkin bir ısı ve nem transferi neticesinde birkaç saniye içinde toz partiküller olarak kurutucuyu terk eder. Tek başına ya da karışım halinde kullanılan taşıyıcılar her bir aromanın içeriği dikkate alınarak seçilir. Kurutma sırasında damlacıklar etrafında bir kabuk oluşturan taşıyıcılar adeta seçici bir membran gibi davranır, suyun buharlaşarak uzaklaşmasına izin verirken, aroma bileşenlerinin katı yapı içinde hapsolmasını sağlar.

Aromsa olarak, iş ortaklarımızın, tüm ihtiyaçlarına cevap verecek kapasiteye sahip püskürtmeli kurutma hatlarımız ile esnek üretim yeteneğine sahibiz. Çok çeşitli sektörlere ve uygulamalara yönelik toz aromalarımızın yanı sıra, konsantre veya püre içeren meyve tozlarımız ve doğal süzme bal içeren bal tozlarımız özel koşullar altında bu teknolojiyle üretilmektedir.

Aromsa | Teknolojilerimiz | Enkapsülasyon | Ekstrüzyon - Camarom

Ekstrüzyon - Camarom®

Aroma enkapsülasyonu için geliştirilen ekstrüzyon prosesi, basitçe taşıyıcı tozların çok az bir sıvı ile karıştırılması, ısıl işlem altında yoğurularak bir çeşit eriyik haline getirilmesi ve ardından bu eriyik içine aromanın katılması ile oluşmaktadır. Bu işlemin önemli bir özelliği, şekil ve boyut üzerinde üreticiye sağladığı kontrol ve esnekliktir. Kullanılan kalıba göre, ekstrüde aromaları belli kısıtlar dahilinde olmak üzere farklı ebat ve şekillerde üretmek mümkündür. Ayrıca, istenilen renkte üretilebilen granüller, kullanıldığı ürüne görsel anlamda pozitif etki sağlamaktadır. Aromsa olarak, poşet çay, kraker, hazır çorbalar, sakız çikolata ve şekerleme gibi birçok ürün grubu için farklı şekil ve boyutta aroma granülleri üretiyoruz. Ekstrüde aromaların şekerli ve şekersiz çeşitleri bulunmaktadır. Ekstrüde aromalarımız, sıkı ve gözeneksiz dokusu, düşük nem içeriği sayesinde uzun raf ömrüne sahiptir. İleri ekstrüzyon teknolojisiyle geliştirdiğimiz Camarom® markalı granül aromalarımız ile ürünlere eşsiz özellikler katıyoruz.

Aromsa | Teknolojilerimiz | Enkapsülasyon | Mikrokapsül - Kapsarom

Mikrokapsül - Kapsarom®

Diğer enkapsülasyon teknolojilerinden farklı olarak bu yöntemle üretilen aromalar çekirdek-kabuk tarzı bir yapıya sahiptir. Çekirdek kısmı sıvı aroma karışımından oluşurken, çekirdeği koruyan kabuk kısmı biyopolimerlerden oluşmaktadır. Kabuk kısmı ince olduğundan mikrokapsüller yüksek oranda sıvı aroma içermektedir. Homojen boyut dağılımına sahip mikrokapsüller mekanik kuvvete, örneğin çiğnemeye maruz kaldığında kırılarak içindeki sıvı aromayı ortama salar. Böylece, salım anına kadar sıvı aroma molekülleri çevrenin olumsuz etkilerinden korunmuş olur ve gıda bileşenleriyle bir etkileşime girmez. Mikrokapsüller, renkli hazırlanmaları halinde ürüne görsel çekicilik de kazandırmaktadır. Aromsa, Kapsarom® markalı mikrokapsülleri ile sakız, çikolata, tofi, marshmallow ve lokum gibi birçok ürüne benzersiz nitelikler katıyor.

Aromsa | Teknolojilerimiz | Enkapsülasyon | Aglomerasyon-Granülasyon-Kaplama

Aglomerasyon-Granülasyon-Kaplama

Aglomerasyon işlemi için kullanılan teknolojilerin başında akışkan yatak teknolojisi gelir. Bu işlemde, ince toz tanecikleri nemlendirme ve kurutma döngülerinden geçirilir ve birbirlerine tutunmaları sağlanarak büyütülür. Bu teknolojiyle elde edilen aglomere ürünler, genellikle yüksek gözenekli ve gevşek dokulu bir yapıya sahip olur. Suya atıldıklarında, ıslanma ve çözünme hızları çok yüksektir. Örneğin, meyve tozlarının özel şartlar altında aglomere edilmesi poşet çaylarda daha kolay kullanılmasını sağlar.

Akışkan yatak teknolojisi ile gerçekleştirilen bir başka boyut büyütme işlemi granülasyondur. Bu işlemde, toz taneciklerinin üzerine çözelti püskürtülür ve her bir tanecik ayrı ayrı olarak yüzeyine ince tabakalar halinde katı madde eklenerek büyütülür. Bu sayede genellikle yuvarlak, az gözenekli ve sıkı dokulu bir ürün elde edilir. Bu tip ürünlerin suda çözünmesi yavaş gerçekleşir.

Akışkan yatak teknolojisinde gerçekleştirilebilecek bir diğer işlem kaplamadır. Örneğin, meyve asidi kristallerinin yüzeyi lipit bir malzemeyle kaplanarak çözünme davranışı değiştirilebilir. Benzer şekilde suda çözünür aroma granülleri lipit ile kaplandıklarında suya karşı daha dayanaklı hale gelir. Bir başka deyişle, bu teknik uygulanarak ürünlerin orijinal salım özellikleri değiştirilebilir.