AR-GE MERKEZİ

Araştırma, geliştirme ve inovasyon şirketimizin DNA’sında bulunuyor. Ar-Ge uzmanlarımız, ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımızda ve pilot üretim tesislerimizde, bilim ile sanatı birleştiriyor; yaratıcılık, sanatsal becerileri ve teknik bilgilerini tüketici ihtiyaç ve isteklerine en uygun ürün çözümlere dönüştürüyor.

Aromsa Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

  • Aroma Tasarımı
  • Aroma Uygulaması
  • Sos Geliştirme
  • Analitik Bölüm
  • Organik Sentez
  • Ekstraksiyon ve Doğal İçerik Geliştirme
  • Isıl İşlem Aromaları
  • Aroma Bilgi Merkezi
  • Duyusal Analiz

25 Mart 2013 tarihi itibariyle Ar-Ge Merkezimiz, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescillenmiştir. Merkezimizde Tübitak Projeleri yürütülmekte olup, uluslararası ve ulusal hakemli saygın dergiler için bilimsel yayınlar yapıyor.

Aromsa GmbH

Aromsa olarak, Almanya-Emmerich'deki tesislerimizde hem üretim faaliyetlerimizi hem de araştırma-geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hızlı ve sürekli büyüme misyonumuz doğrultusunda, 2009 yılında Avrupa'da yeni yatırımlara imza atarak oluşturduğumuz Ar-Ge ve üretim tesislerinde inovasyon çalışmalarımıza hız verdik. Global bir marka olma yolunda kararlı adımlarla yürürken, araştırma-geliştirme çalışmalarımızda yaratıcılık ve uzmanlığımızı bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz.