Endüstriye Yön Veren Yenilikçi Ürünlerin Geliştirilmesinde Öncüyüz

MAYIS 2024
Aromsa | Bizden Haberler | Endüstriye Yön Veren Yenilikçi Ürünlerin Geliştirilmesinde Öncüyüz

Ar-Ge merkezinizin öne çıkan yönlerinden bize bahseder misiniz?

Ar-Ge Merkezimiz, yenilikçi çözümler ve aroma sanayindeki ileri teknolojiler üzerine odaklanarak öne çıkmaktadır. Özellikle gıda endüstrisindeki gelecek trendlerini öngörmek ve bu doğrultuda çözümler geliştirmek konusunda öncü bir rol oynamaktadır. Ürün geliştirme süreçlerinde müşteri gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak için titizlikle çalışırken, aynı zamanda çevresel ve sürdürülebilir çözümlere de odaklanmaktadır. Ar-Ge Merkezimizin önemli yönlerinden biri, disiplinler arası bir yaklaşım benimsemesi ve uzmanlık alanlarını bir araya getirerek sinerji yaratmasıdır. Ayrıca, sürekli eğitim ve bilgi paylaşımıyla personelinin yeteneklerini sürekli olarak geliştirmekte ve en son teknolojik gelişmeleri takip etmektedir. Bu şekilde Ar-Ge Merkezimiz, sektördeki en iyi uygulamaları benimseyerek sürekli olarak yenilikçi çözümler sunmaya devam etmektedir.

Ne tür inovatif faaliyetler yapıyorsunuz? Ar-Ge ekibinizden bahseder misiniz? Özellikleri nelerdir?

Ar-Ge ekibimiz konularında uzman kişilerden oluşmakta olup, toplam 83 kişidir. Ar-Ge’miz; Tatlı Ar-Ge, Tuzlu Ar-Ge, Duyusal Analiz, Ekstraksiyon, Ofis, Emülsiyon Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Yeni Ürünler Laboratuvarı, Sos Ar-Ge, Protein Laboratuvarı, Süt ve Sütlü ürünler Ar-Ge uygulama, İçecek Ar-Ge Uygulama, Tatlı Ar-Ge Uygulama (Fırıncılık, Sakız, Şekerleme ve Çikolata Laboratuvarları) Laboratuvarı, Proses Geliştirme Bölümü ve Culinary Mutfak olmak üzere toplamda 15 ayrı bölümden meydana gelmektedir. Her bölüm hem bireysel, hem de çapraz ekipler oluşturarak paydaşlarımızdan gelen proje isteklerini karşılamaktadırlar.

Ar-Ge bünyemizde inovatif faaliyetlerimizi yürütmek üzere kendi içimizde “Yenilikçi Tat Günleri” düzenlemekteyiz. Bu günlerde güncel trendleri inceleyerek, bu trendler ışığında farklı konseptlerde inovasyon sunumları düzenlemekteyiz. Örneğin; 2023 yılında düzenlenen ve ilki “Çiçek, Bitki, Baharat ve Tohumların Büyüsü” ve ikinci olarak, “Jenerasyonların İtici Etkisi” gibi günlerin başlıklarına uygun özel ürünler geliştirilmiş ve Ar-Ge, Satış ve Pazarlama Bölümlerine tanıtımlar yapılmıştır. Yenilikçi Tat Günleri’nde beğenilen ürünler sonrasında hem Satış ve Pazarlama Bölümü aracılığıyla müşterilerimize, hem de yılın belli zamanlarında kategori bazlı düzenlenen "Müşteri Trend Günleri aracılığıyla yine paydaşlarımıza sunulmaktadır.

Ayrıca, inovatif fikirlere ulaşmak amacıyla hem şirket içi hem de üniversite öğrencileri ile inovasyon yarışmaları da düzenlemekteyiz. Bu amaçla bu yıl, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği İnovasyon Yarışması’na sponsor olduk.

Yeni bir ürün geliştirirken dünyadaki hangi trendlere göre kriterlendiriyorsunuz?

Aromsa Ar-Ge Merkezi olarak Innova ve Mintel gibi pazar araştırma platformlarını ve alanımızdaki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Ayrıca, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümümüzün pazar öngörülerine dayanarak sundukları raporlar ve şirket içi yıllık strateji toplantıları sonucunda alınan kararlar inovatif çalışmalarımızda belirleyici rol oynamaktadır.

Aromsa | Bizden Haberler | Endüstriye Yön Veren Yenilikçi Ürünlerin Geliştirilmesinde Öncüyüz

Yılda kaç ürün geliştiriyorsunuz?

Aromsa; gıda aromaları, ekstrakt ve sos konusunda önde gelen bir firma olarak bilinmektedir. Her yıl, endüstriye yön veren yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinde öncü bir rol oynamaktadır. Şirketimiz, sürekli olarak müşteri taleplerini karşılamak ve pazar trendlerine uyum sağlamak için Ar-Ge ve inovasyona önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu yoğun Ar-Ge faaliyetleri, genellikle her yıl pek çok yeni ürünün piyasaya sürülmesine yol açmaktadır. Aromsa'nın inovasyon odaklı yaklaşımı, gıda endüstrisinde sürekli olarak ilerlemeyi ve rekabet avantajını korumasına olanak tanır. Bu yeni ürünler lezzet, koku ve tat alanında sıra dışı deneyimler sunarak tüketicilerin beklentilerini aşmayı hedefler. Aromsa kalite, yenilik ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sektördeki liderliğini sürdürmeye devam etmektedir.

Bunun için ne kadarlık bir bütçe ayırıyorsunuz?

Aromsa olarak Ar-Ge çalışmalarını çok önemsiyoruz ve kurulduğumuz günden bu yana her yıl toplam ciromuzun % 5 ila 6 sını Ar-Ge çalışmalarımıza ayırıyoruz. Hatta 2022 yılı Turkishtime Dergisinin düzenlediği Ar-Ge 250 Araştırması’nda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmalar arasından ilk 250 firma içerisinde bulunan Gıda Firmaları arasında ve Ar-Ge harcamaları kategorisinde ikinci olduk.

Lezzet noktasında karar verirken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?

Aromsada lezzet profillerini belirlemek amacıyla çeşitli yöntemler kullanmaktayız. Tüm Ar-Ge çalışmalarımızda öncelikle Ar-Ge bünyemizde bulunan ve son teknoloji ile donatılmış Enstrümental Analiz Laboratuvarı’ndan destek alınmaktadır. Bu laboratuvarda gıda bileşen analizleri ve aroma bileşiklerinin tespiti yapılmaktadır. Gıda ürünlerinin aroma profilini belirlemek için dinamik ve statik headspaelerle donatılmış gaz kromatografisi-mass spektrometresi (GC-MS) gibi analitik teknikler yardımı ile bu analizler gerçekleşmektedir.

Lezzet konusunda en güçlü noktalarımızdan bir tanesi duyusal analiz konusunda Campden BRI – Sensory Evaluation (IFST Accredited) tarafından eğitim almış uzman kadromuz ve duyusal analiz bölümünce eğitilmiş, şirket bünyesinde çalışan 108 kişilik panelist ekibimizdir. Bilindiği gibi lezzet belirlemede en önemli enstrüman insan olduğu için eğitimli ve analizlerde aynı terminolojiyi kullanan bu kadro bizim kuvvetli yanımızı desteklemektedir. Duyusal Analiz Laboratuvarımızda tat ve lezzet profil oluşturma testleri ve farklılık testleri, raf ömrü analizleri, tüketici beğeni testleri gibi testler kabin sıcaklığı 21 ±1°C ve bağıl nem %50-55 arasında tutulan özel kişisel kabinlerde bilgisayar destekli olarak yapılmaktadır.

Lezzet geliştirmede en önemli bir diğer faktör ise müşteri geri bildirimleridir. Müşteri geri bildirimleri, tüketici tercihlerini anlamak ve ürün geliştirme sürecinde özellikle ürün formülasyon ve lezzet profili geliştirmede en önemli yol göstericimizdir.

Yine pazar araştırmalarının takibi ve pazar trendlerinin izlenmesi tüketici tercihlerinin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Son olarak pazardaki rakiplerin ürünlerinin analizi ve pazardaki rekabeti değerlendirmek farklılaşma stratejilerini geliştirmek için kullanılmaktadır. Bu analizler, lezzet profillerini şekillendirmede ve ürün farklılaştırmasında yardımcı olmaktadır.