İçecek Sektöründe Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Adımlar

MAYIS 2024
Aromsa | Bizden Haberler | İçecek Sektöründe Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Adımlar

İçecek sektörü birbirinden farklı beklentiler içinde tüketici kitlesine hitap eden ve özellikle son yıllarla beraber sadece keyifli bir hidrasyon deneyiminin ötesinde faydalar vaat eden deneyimleri içecekler içinde tüketicileriyle buluşturmuştur. Beslenme, sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşlanma ya da spor desteği iddiaları içecek formunda da tüketicilere ulaşmıştır. Ancak artık içecek tüketicilerinin içecek sektöründen beklentileri arasına bireysel faydaların ötesinde sürdürülebilir üretim yöntemleri, verimli su ve enerji yönetimi, sürdürülebilir lojistik yöntemleri ve daha önemlisi sürdürülebilir ambalajlama seçenekleri de girmiş bulunmaktadır. Özellikle ambalajlar ürünün sürdürülebilirlik iddialarının tüketiciyle buluşan kısmı olarak gittikçe daha fazla bilinçlenen tüketicilerin öncelikli olarak radarındadır.

Ambalaj tüketici ile bağ kurabilmenin en önemli unsurlarından biri

Ambalaj gıda ve içecek sektörünün en önemli parçalarından bir tanesidir. Ambalaj, içindeki ürünü zorlu şartlara karşı koruyan bir malzeme olmasının yanı sıra, içerik bilgilerinin tüketicilere sunulduğu bir ortamdır. Bir ürünün ambalajı ürünün lojistik ve depolama koşulları üzerinde de en önemli belirleyicidir. Ancak bütün bu temel özelliklerin ötesinde, günümüzde uçsuz bucaksız gibi görünen market rafları boyunca uzanan ürün grupları içinde bir markanın görünebilir olmasının en önemli parçası olan bileşeni ürünün ambalajıdır. Ambalaj aynı zamanda markaya ya da içindekilere ait mesajların da tüketiciye ulaştırılmasına aracılık en önemli materyaldir. Gıda ve içecek firmaları için tüketicilere ürünü ile ilgili mesajları verebilmek ve tüketici ile bağ kurabilmenin en önemli unsurunun ambalaj olduğu gerçeği tüketici anketleri ile de doğrulanmış bir gerçektir.

Ambalajlamada sürdürülebilirlik kavramı önem kazanıyor

İçecek tüketicilerinin % 40’ı halihazırda satın aldığı ürünün ambalajının sürdürülebilir ambalaj olduğuna inanırken % 82 gibi bir oranda tüketici ise yakın gelecekte sürdürülebilir ambalajlı bir ürün satın alma isteğinde olduğunu söylemiştir*. Üstelik 2022-2023 yıllarında küresel enflasyon nedeniyle tüketici fiyatlarının önemli ölçüde artmasına rağmen tüketicilerin sürdürülebilir ambalajlı ürünler için giderek daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğu gerçeği de değişmemiştir.

Bu oranlar tüm sektörler içinde en yüksek oranlar olarak aynı zamanda içecek üreticilerine bu anlamda artan bir sorumluluk da yüklemektedir. İçecek, tüketicilerin gelecekte daha sürdürülebilir şekilde paketlenmiş ürünler satın alma olasılığı açısından en iyi konumlanan kategori olarak görünmektedir.

İçecek endüstrisi, artan çevresel kaygılara ve sürdürülebilir ürünlere yönelik tüketici talebine yanıt olarak önemli bir dönüşümle sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsediğini göstermekte ve yenilikçi şirketler yaptıkları tasarımları daha çok ekolojik kaygılar etrafında konumlamaktadırlar.

İçecek ambalajlarında sıklıkla karşımıza çıkan bu uygulamalar arasında birden fazla kere kullanılabilen, yeniden doldurulabilir ambalajlar, iade edilebilir ambalajlar, geri dönüştürülebilir ya da geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş ambalajlar, yenilenebilir kaynaktan üretilmiş ambalajlar ya da konsantre formda ürün sunulan daha küçük ambalajlar sayılabilir. Bazı üreticiler de, plastik kullanım miktarlarında düşüş vaatleri sunarak sürdürülebilirlik tarafında gelecek iddialarını tüketicileriyle paylaşmaktadır. Sürdürülebilirlik mesajlarını tüketiciye ulaştırmanın en güçlü yolu yine ambalajın kendisidir. Ancak tüketicilerin bu mesajlar konusunda kafa karışıklıkları da vardır. Öyle ki, ABD’deki tüketiciler arasında yapılan araştırmalar göstermektedir ki, metal ambalajlarda gerçekleşen geri dönüşüm oranı tüketiciler tarafından algılanan geri dönüşüm oranına göre daha yüksekken plastik ve karton ambalajlarda tam tersi bir durum söz konusudur. Bu, daha fazla tüketici eğitimi ve doğru iddiaların tüketiciye daha açık mesajlarla iletilmesine olan açık ihtiyacı göstermektedir.

Bugün markaların güçlü şekilde tüketiciyle buluşabilmesinin ön koşulu haline gelmeye başlayan sürdürülebilirlik iddiaları, üreticilerin üretim paketleme ve lojistik gibi alanlarda çevre dostu uygulamalar planlayarak tüketiciye şeffaf şekilde bu mesajlarını iletebilmelerinin son derece önemli olduğu bir alandır. Sürdürülebilirliğin üreticilere ve dolayısıyla tüketicilere bir maliyeti olduğu bir gerçektir. Ancak bu alandaki başarı, yaşadığımız gezegenin sağlığının yanı sıra sürdürülebilir bir geleceğin desteklenmesi adına da bir başarı olacaktır.

Aromsa | Bizden Haberler | İçecek Sektöründe Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Adımlar

Aromsa’da Sürdürülebilirlik

Gıda ve İçecek sektörünün “Yaratıcı Lezzet Ortağı” olarak, 1982 yılından bu yana çevreye, topluma, ekonomiye ve insana önem veren bir üretici olarak faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Aromsa sürdürülebilirlik komitesi liderliğinde paydaşların beklentileri, sektörü etkileyen küresel trendler ve kurumsal hedefler çerçevesinde sürdürülebilirlik alanında öncelikler ve sürdürülebilirlik stratejileri belirlenmektedir. Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çalışmalarımıza yön vererek hem kurumsal hedeflere hem de tüm paydaşlarımızın beklentilerine en uygun ve doğru şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemek ve ilerletmek için çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.

Ar-Ge, inovasyon, çevre ve toplumsal konulardaki performansımız ve çalışmalarımıza Aromsa Sürdürülebilirlik Raporları üzerinden ulaşabilirsiniz.