Aromsa Pandemi Sürecinde De Önce İnsan Dedi

EKİM 2020
Aromsa | Bizden Haberler | Aromsa Pandemi Sürecinde De Önce İnsan Dedi

Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nde konuk olan Aromsa Yön.Krl.Başkanı Murat Yasa bu dönemdeki hassas süreçte de önceliği insan kaynağına verdi. Bu anlamda aldığı önlemleri ve çözüm önerilerini sizler için derledik.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ‘de de pandemiye karşı alınan riskler ekseninde gıda sistemlerinin değişim ve dönüşümünü , yeni normal ile birlikte gıda sanayinin stratejilerini, yol haritalarını belirliyor. Türkiye’nin ve dünyanın gıda sanayinin lider kurumlarını yönetenler olarak ve bu gerçekleri dikkate alarak;

Bizler Aromsa Ailesi olarak, takınmamız gereken tutumu “Bilinmezi Öngörmek” diye adlandırdığımız bir proje olarak ele aldık. Bizim ajandamızda birinci öncelik, Aromsa çalışanlarının ve ailelerinin sağlıklarını garantiye almaktı zira Aromsa’nın en önemli sermayesi çalışanlarıdır.

Biz arkadaşlarımızın sağlığını 2 yönden düşünmeliydik.

a) Ruhsal sağlıklarını ve

b) Bedensel sağlıklarını.

Onlara “ Lüks “ kavramının kriterlerinin değiştiğini anlatmaya çalıştık. O zamana kadar “ lüks”, az bulunur, pahalı , ulaşılması zor şeylere sahip olmaktı. Yani “lüks” maddesel boyuttan manevi boyuta geçiyordu. Çalışanlarımızın Covid 19 dan etkilenmemeleri için, servis sayılarının arttırılması, mümkün olan bölümlerde evden çalışma, evden çalışmasına imkan olmayan bölümleri de birbiri ile temasta olmayan birimlere ayırdık, yemekhaneleri ve çalışma ortamlarını düzenledik.

Diğer önceliğimiz de müşterilerimizin Pandemi süresince artan talebini gecikmeden karşılayabilmekti elbette. Bunun için fedakarca çalışan üretim, kalite kontrol arge, uygulama ve sosyal hizmetler personelimizi moral açısından destekledik. Bizzat ben her sabah erkenden nöbetçi birimleri dolaşıp onlara cesaret vermeye çalıştım ve ayrıca pandemi süresince aralıksız gelen arkadaşlarımızı ödüllendirdik. Müşterilerimize olumsuz cevap vermemek açısından hammadde stoklarımızı 3 katına çıkardık. Arge ve uygulama laboratuvarlarımızın başlamış olan genişleme yatırımlarını hızlandırıp planlanandan önce devreye soktuk. Ve tüm bunları öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Dolayısı ile sağlıklı yiyecekler ve bağışıklığı arttıracak kaynaklara talep arttı.

Tüm bunlardan çıkaracağımız derste;

- Bireysel değil, hep birlikte kollektif hareket etmemiz ve şahsi menfaatler yerine toplum için çalışmamız gerektiği.

- Gıda israfının engellenmesi ve gıda atıklarının minimize edilmesi.

- Dijitalleşme ve yapay zeka kullanımının artması (üretim, satış, pazarlamada). Şirketlerin stratejilerine big data ve endüstri 4.0'ı dahil edilmesi olacaktır.

MURAT YASA

19 Ekim 2020 GEBZE