BİLGİ-BELGE MERKEZİ

Bilginin vazgeçilmez olduğu çağımızda, Aromsa kuruluşunun ilk günlerinden itibaren konusuyla ilgili bilimsel bilgi kaynaklarını takip etmeye başlamış ve 2007 yılında
uluslararası standartlara sahip Bilgi-Belge Merkezi’ni kurmuştur.

Ülkemizde gıda sektöründe konusunda en geniş kapsamlı kitap, süreli yayın, makale, standart ve çeşitli veri tabanları ile
çalışanlarımıza, üniversite öğrencilerine, iş ortaklarımıza, ilgili kurum ve kuruluşlara araştırma yapma imkânı sunuyoruz.

Bilgi-Belge Merkezimizin amacı, Aromsa bünyesinde üretilen veya üretilecek olan ürünlerin AR-GE çalışmaları öncesi, esnası ve sonrasında araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve konuyla ilgili literatürü takip ederek çalışmalarına yardımcı olmaktır. Bununla birlikte Aromsa, çalışanlarının okuma alışkanlığını sürdürmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bilgi-Belge Merkezinin kurulmasındaki öncelikli stratejik amaç, sektördeki bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek
Aromsa dahilinde çalışan herkesin, kaynakları verimli, doğrudan ve rasyonel biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

Aromsa Hakkında | Bilgi - Belge Merkezi

Bilgi Belge Merkezindeki mevcut koleksiyon aşağıdaki materyallerden oluşur.

  • Kimya ve gıda sektörüne ait bilimsel yerli/yabancı kitaplar,
  • Kimya ve gıda sektörüne ait bilimsel yerli/yabancı süreli yayınlar,
  • Yönetim bilimi ve pazarlama konusunda yerli/yabancı kitaplar,
  • Yönetim bilimi ve pazarlama konusunda süreli yayınlar,
  • Türk ve yabancı edebiyatından örnek roman, deneme, edebi yapıtlar,
  • Ağırlıklı yabancı sinema ve TV film DVD’leri,
  • Elektronik veya basılı ortamda sağlanan bilimsel makale kopyaları ve e-kitaplar.


Daha fazla bilgi için: bbm@aromsa.com.tr