Gıda Güvenliği

Dünya Gıda Dergisi EYLÜL 2018
Aromsa | Bizden Haberler | Gıda Güvenliği

Artan dünya nüfusu ile birlikte, beslenme, gıdanın adil dağılımı, yüksek gıda israfı, güvenli su kaynağının azlığı ve açlık gibi problemler her geçen gün çoğalmaktadır. Gıdanın güvenilir olması tüketici sağlığı ile birebir ilişkilidir. Klasik yaklaşımla insan sağlığını bozan tehlikeler 3 kategoride sınıflanır; biyolojik (mikrobiyolojik), fiziksel ve kimyasal tehlikelerdir. Son gelişmelerden biri olan, Amerika tarafından yayımlanan FSMA (Food Safety Modernisation Act) kuralları ile radyolojik tehlikelerin irdelenmesi de buna dahil edilmiştir. Tehlike analizi yapılarak ön gereksinim programları, kritik kontrol noktaları belirlenerek kontroller ve programlar oluşturulur. Bunların yanısıra artık günümüzde kalori değeri yüksek, tuzlu, alerjen ve taklit tağşiş yapılmış gıdalar da gıda güvenliği konusudur ve ön plana çıkmaktadır.

Aromsa, gıda güvenliği standartlarını, süreçlerin tüm basamaklarında uygularken bilgi temelli yaklaşımlarla dünya standartlarını kendine kılavuz edinmiş bir kurumdur. Bununla birlikte gerçekleştirdiğimiz tedarikçi denetimleri ile sektörde kalite ve gıda güvenliğine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Gıda Güvenliği konulu sertifikalandırmalarda dünyaca kabul görmüş, prestiji yüksek standartlar, GFSI (The Global Food Safety Initiative) tarafından onaylı olan standartlardır. GFSI, 2000 yılında faaliyete geçmiş bir kuruluştur. Aromsa Fabrikaları her yıl GFSI onaylı BRC (Bristih Retail Council), FSSC 22000 ve AIB International (AIB: American Institute of Baking) gıda güvenliği uygulamaları açısından 3. taraf akredite firmalar tarafından denetlenir. Böylece gerek üretim sahalarındaki gıda güvenliği uygulamalarımızın, gerekse sistemsel olarak dokümantasyon yapımızın ve programlarımızın doğruluğu ve etkinliği onaylanmış olmaktadır. GFSI onayı ile BRC’de “Grade” olarak değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme AA Grade ile D Grade aralığındadır. AA Grade en yüksek derecedir ve 0-5 adet minör bulgu tespiti ile almaya hak kazanılır. Aromsa 2007 yılından itibaren BRC belgesine sahiptir ve A Grade seviyesi ile devamlılık göstermiştir. 2015 yılından beri BRC versiyon 7 geçişi ile beraber AA Grade kategorisindedir. Son dönemde Amerika’ya ihracat gerekliliklerinden biri olan FSMA (Food Safety Modernisation Act) Standardı kapsamında son 2 yıldır da BRC ile beraber Amerika standartları açısından sistemimizi doğrulatmaktayız.

AIB denetimlerimiz ise 2012 yılından beri gerçekleşmektedir. 5 bölümden oluşan AIB Prerequisite and Food Safety Programs Standardı , 1000 puan üzerinden değerlendirilir. Aromsa, 2012 yılında 835 puanla başlamış ve 2012’den beri 900 ve üstü puanlarla başarısını sürdürmektedir.

FSSC 22000 Standardı ise minör, majör ve kritik olarak derecelendirilmektedir. Almanya Emmerich’deki fabrikamız, faaliyete geçtiği günden itibaren bu standart kapsamında sertifikalandırılmıştır. Aromsa elde ettiği bu yüksek derecelendirmeler neticesinde kalitesi ve sürekliliği ile sektörde farklılaşmıştır. Bu başarılı sonuçlar üst yönetim desteği ve gıda güvenliğinin tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ile sağlanmaktadır. 70’ın üzerinde iç denetçi çalışanımız ile gerçekleştirdiğimiz periyodik iç denetimlerimiz ve müşteri denetimleri ile de gıda güvenliği uygulamalarının etkinliği kontrol edilmekte ve sürekli iyileştirilmektedir.

Detaylarını paylaşmış olduğumuz sertifikaların dünyaca kabul edilmiş olmasının yanısıra bu sertifikalar ile müşteri beklentilerinde süreklilik ve güven sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanlarımızın tam katılımı ve desteğiyle sahip olunan bu belgeler sayesinde Türkiye’de ve globalde müşterilerimiz ile aynı dili konuşmakta, daha iyi hizmet sağlamakta ve sektörde örnek uygulamalarımızla farklılaştırmaktayız.

Gıda güvenliği ve aroma ilişkisi aromanın konsantre bileşenlerden oluşması nedeniyle detaylı uzmanlık gerektiren bir konudur. Bununla beraber bitmiş ürüne sağladığı yüksek lezzet ve tüketici beğenisi ile direkt bağlantılı olması önem arz etmektedir. İşte bu noktada Aromsa iş ortaklarına tüketici lezzet beklentilerinin karşılanması için çözümler sunmakta ve gıda güvenilirliği konusundaki bilgi birikimi ve tecrübesini bir bütün olarak tüm şeffaflığı ile paylaşmaktadır.

Aromsa | Bizden Haberler | Gıda Güvenliği

Aromsa, aroma verici konusundaki tüm gereklilikleri Avrupa Birliği ile aynı anda takip etmektedir. Aromsa bir EFFA (European Flavour Association, http://effa.eu ) üyesidir ve bu konuda ülkemizde liderlik yapmaktadır. EFFA kurumu IOFI (International Organization of the Flavor Industry, http://www.iofi.org/ ) üyesidir. Bu kurumlar aromayı oluşturan tüm bileşenlerin sağlık üzerine olan etkileri konusunda uzun detaylı araştırmalar yapmakta ve kullanımına bu araştırma sonuçlarına göre izin vermektedir. Bu konuda detaylı ve aktif takip Aromsa’da Yasal İşler Departmanımız ile sağlanmaktadır ve Türkiye’de henüz yürürlüğe girmemiş ancak Avrupa’da yürürlüğe giren tüm değişiklikler önceden Aromsa’da uygulanmakta ve tüm paydaşlarımız bilgilendirilmektedir.

Gıda güvenliğinin bir diğer önemli konusu da geri çağırmalardır. Avrupa’da ve Amerika’da geri çağırma durumları yaşanmaktadır ve bunları takip edebilmekteyiz. Özellikle alerjen konusunda geri çağırmalar oldukça sık görülmektedir. Aromsa’da izlenebilirlik sistemi bilgisayar barkod sistemi sayesinde hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmektdir.

Genel olarak gıda güvenliğinin içselleştirilmesi, yatırım yapılması, güvenilir, yetkin denetçi kurumlarla denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve sertifikasyon süreci için en önemli etken üst yönetim yaklaşımıdır. Bu konuda uzman çalışanlarımız, yönetim desteği ile gelişim ve yaptırım sağlayabilmektedir. Bu sebepten de yönetimin desteği bir çok standartta ilk maddede gereklilik olarak yer almaktadır. Aromsa iş ortaklarına, uzman kadrosu ve bilgi işlem sistemleriyle desteklenmiş programları ile her daim güvenilir çözümler sunmaktadır.

Aromsa, bütünsel bir bakış açısı sağlamak amacıyla sahip olduğu farklı konulardaki yönetim sistemlerini uyum içinde ve birbirlerini tamamlayıcı bir biçimde kullanmayı sağlayan bir araç olarak EFQM Mükemmellik Modelini (European Foundation for Quality Management) rehber almaktadır. 2012 yılında başlayan mükemmellik yolculuğunu 2015 yılında yoğunlaştırarak “MAP’19” (Mükemmel Aromsa Projesi) adı altında kapsamlı bir proje başlatmıştır. Bir kurumsal dönüşüm projesi olan MAP’19 Projesi’nin vizyonu, mükemmellik anlayışını benimsemiş, sürdürülebilir bir kurumsal yapıya sahip, çalışanların iyileştirme çalışmalarına katıldığı, paydaşlarının mutlu olduğu bir Aromsa’yı hedeflemektedir. Bu yolculuğun ilk yıllarında Aromsa,“EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi 4 Yıldız Sertifikası” almış, ardından 2017’de “EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi 5 Yıldız Sertifikası” ile ödüllendirilmiştir.