Önce Kalite Dergisi Melis Yasa Aytaman Röportajı

ARALIK 2019
Aromsa | Bizden Haberler | Önce Kalite Dergisi Röportajı

Güncel sorunlara çözümler:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık

Aromsa olarak, gıda sektörünün her alanına çok geniş bir aroma portföyü sunuyor ve hayata lezzet katıyoruz. Üretim yapan bir şirket olmamıza rağmen, çalışanların %50’si, tüm yöneticilerimizin %70’i kadın. Bu oran, Türkiye ve Dünya ortalamasının çok üzerinde. Bu sebeple alınan stratejik kararların çoğunda kadının etkisi büyük. Kadınların çok yönlü ve kapsamlı bakış açıları olduğunu düşünüyorum. Şu anda olduğu gibi gelecekte de kadın istihdamını her zaman destekleyeceğim ve kilit pozisyonlar için tercihim biraz önce saydığım nedenlerle kadınlardan yana olacaktır.

Tabii ki bu kadar yüksek oranda kadının çalıştığı şirketimizde çok sayıda evlenen, anne olan, iş özel hayat dengesini yönetmeye çalışan, eşinden ayrılan, yalnız kalan, eşini kaybeden, hayata güçle sarılarak devam etmek zorunda olan, çocuk okutan, ev geçindirme zorunluluğu üzerinde olan çalışanımız var. Toplam 340 kişilik bir AİLEYİZ...

Çalışanlarımız ve stajyerlerimiz dahil toplam 4 kuşak birlikte yaşıyoruz, aynı geniş aileler gibi... Sevgi ve saygı çerçevesinde hepimiz birbirimizden öğreniyor, tersine mentorluk alıyor, özgür iletişimi destekliyor, hayatlarımızı sadece standartlarla ve yönetmeliklerle sınırlamıyor, özgür düşüncenin beraberinde yaratıcılığı getirdiğine inanıyor ve güçlü yepyeni aromaları bu özgürlükle yaratıyoruz.

İstihdamda üst yaş sınırımız hiç yok, cinsiyet ayrımı yapmıyor, eşit işe eşit ücret veriyor, uluslararası güçlü ücret araştırma şirketlerinin verilerine göre yabancı kimya şirketlerinin üst çeyreğinin ortalamalarından daha yüksek ücret ile çalışanlarımızın yaşam standartlarını yüksekte tutmayı her zaman benimsiyoruz. Stajyerlerimizin ortalama %10’unun istihdam ediyor, bunun işe alım sürecimizin en önemli halkası olduğuna inanıyoruz.

Çalışanlarımızın master ve doktora programlarına dahil olmalarını ve üniversitelerde eğitim vermelerini destekliyoruz.

Aromsa | Bizden Haberler | Önce Kalite Dergisi Röportajı

World Economic Forum’un her sene yayınladığı Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye 2016 yılında 144 ülke içinde 130’uncu sırada yer almıştır. Aynı zamanda OECD ülkeleri arasında kadının işgücüne katılım oranı en düşük olan ülke olmuştur. Kadının işgücüne katılım oranı, Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) büyümesi için en etkili araçlardandır. MGI öngörülerine göre, Türkiye, kadın işgücü katılım oranını güçlü, istikrarlı ve odaklı politikalar ile %30’lardan OECD ortalaması olan %63’e yükselttiğinde, GSYİH’sini 2025 yılında %20 oranında arttırma potansiyeline sahip olacak ve böylelikle de GSYİH, baz senaryoda beklenenden 200-250 milyar ABD Doları daha fazla olacaktır.(McKinseyWomenMatterTurkiye,2016)

Öncelikle evimizde, eğitim süreçlerimizde, iş dünyamızda cinsiyetlerimizden önce yeteneklerimizin, yetkinliklerimizin ve farklılıkların zenginliğinin farkına varabilmeli, bunların değerliliğini konuşabilmeli, cinsiyetlere rolleri yükleyeceğimize herkesi bir birey olarak görebilmeyi başarmalıyız. Özel sektörün dokunabildiklerine Cinsiyet Eşitliğini yayması, dokunamadıklarına ise STK’lar ile iş birliği yaparak dokunulmasına katkı sağlaması, hatta çalışanları ile birlikte STK’larda aktif rol alması gerekiyor. Biz de Koruncuk ile, ÖSGD (Özel Sektör Gönüllüleri Derneği) ile, Koç Üniversitesi ile, AÇEV, ÇYDD, Mor Çatı vb birçok STK ile birlikte projeler yapıyoruz.

Geçen sene Avrasya Maratonunda 33 çalışanımızla koşarak 7 koruncuğun tüm giderlerini karşılayacak kadar yardım toplarken bu yıl 48 çalışanımızla birlikte maratona katıldık ve yardım hedefimiz geçen yılın en az 2 katı.

Özel günlerimizde çalışanlarımıza ve ailelerine bir hediye vereceğimizde mutlaka kadın girişimcileri ve şiddet mağduru kadınları destekleyen bir programın parçası olan ürünleri alarak onlara destek olmayı hedefliyoruz.

Ayrıca UN Global Compact ile kadın ve kız çocuklarının küresel düzeyde savunucusu olmak ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasını hızlandırmak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi (UN Women) Biriminin ortak inisiyatifi Kadının Güçlenmesi (WEPs) Prensiplerinin uygulayıcısıyız.

UN Women ve UN Global Compact, Kadının Güçlenmesi Prensiplerini bir “toplumsal cinsiyet merceği” olarak, kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmaları yönünde gayret gösteren kişi ve kurumlara ilham kaynağı olmasını ve bu alanda yapılan çalışmaları kuvvetlendirmesini destekliyoruz.

Sürdürülebilirlik raporumuzu da 2018’de ilk kez yayınladık ve 2023 hedeflerimizde de kadın çalışan, kadın yönetici ve kadın lider yüzdelerimizi hedeflerimizle birlikte şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımızla paylaştık.

Dürüstlük, Akılcılık, Sürekli İyileştirme, Sorumluluk ve Müşteri Duyarlılığı olarak tanımladığımız değerlerimiz ile her geçen gün gelişmeyi hedefliyor, Türk firması olarak, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalar için çözüm ortağı olmayı ve ekonomik, çevresel ve toplumsal gelişime katkı sağlamayı taahhüt ediyoruz.