Sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket etmeyi bir misyon olarak benimseyen ve attığı her adımda çevre bilinciyle ve standartlara uyumlu olarak hareket eden Aromsa Ailesi olarak, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik yapılanması olan United Nations (UN) Global Compact’ın bir üyesi olduk.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eden UN Global Compact, şirketlerin stratejilerini de insan ve çevre haklarını ön planda tutan 10 ilkeyle uyumlu hale getirmeleri için destekliyor.

Aromsa | Global Compact

İNSAN HAKLARI

İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

Aromsa | Global Compact

ÇALIŞMA STANDARTLARI

İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli

Her türlü çocuk işçi çalıştırmasına son verilmeli

İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Aromsa | Global Compact

ÇEVRE

İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

Aromsa | Global Compact

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı