Tedarik Zinciri Güçlendirme Programı

EYLÜL 2021
Aromsa | Bizden Haberler | Tedarik Zinciri Güçlendirme Programı

Değerli Tedarikçilerimiz,

Aromsa, 2012 yılından bu yana Toplam Kalite Yönetiminde, EFQM Modelini izlemekte ve gerekliliklerini yerini getirmektedir. Diğer taraftan kalite, hijyen ve gıda güvenliği ile ilgili sektörde geçerli olan diğer sertifikasyonlara da sahiptir. Sürdürülebilir büyüme ve değer üretme alanlarında kalite yönetiminin mutlak önemine inanan Aromsa, John Ruskin’in “Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllıca bir çabanın sonucudur.” sözünü organizasyonda yer alan tüm birimleri ile benimsemiştir.

Sahip olduğumuz sürekli gelişme ve iyileştirme anlayışı ile bütünde kaliteyi sağlayarak, uzun vadede değer yaratmak paydaşlarımız ile olan etkileşime ve etkin kaynak kullanımına bağlıdır.

Biliyoruz ki Aromsa’yı güçlü yapan uçtan uça yönetilen güçlü tedarik zinciri olup bu büyüme ve vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda stratejik bir öneme sahiptir. Aromsa’nın stratejilerinden biri “kendisinin de içinde yer aldığı gıda sektörünün tedarik zincirini güçlendirmek, herkesin aynı dili konuşmasını sağlamak için tarafsız itici güç olmaktır”. Ana amacımız; sürdürülebilir sorumlu satınalmadır.

Sürdürülebilir ürünler ve sürdürülebilir sorumlu satınalma konusu şirketler tarafınca bir finansal yatırım unsuru olarak görülse de artık tüketicilerin gıda seçimlerinde ürünlerin nasıl yapıldığı, içeriği ve işlenmesi konularında çok daha seçici oldukları görülmektedir. Yapılan araştırmalar özellikle Covid-19 öncesine göre tüketicilerin sürdürülebilirlik konusuna %70 oranında daha fazla önem verdiğini göstermekte olup bu girişimimiz ile tüm gezegenimizin korunmasını ve bununla birlikte şirketlerin karlılığını sürdürmesini hedefliyoruz.

Bu doğrultuda Aromsa olarak önümüzdeki iki yılı kapsayan hedefimiz; tedarikçilerimizle işbirliğini geliştirilmek için ürün ve hizmet kalitesini artırıcı sektöre yönelik bir dizi eğitim ve gelişim projelerini de kapsayan bir “Tedarik Zinciri Güçlendirme Programı” başlatmak, yurtiçi kaynakları geliştirmek , satın almada yurt dışı bağımlılığını azaltmak, tedarik riskini düşürmek ve Türkiye’de üretim teknolojisi bilgisini artırarak yerli üretime de destek vermektir. Bu kapsamda, tedarikçilerimiz ile işbirliği yaparak birçok ithal ürünün de yurt içinde müşteri beklentilerini karşılayan, hatta aşan seviyelerde üretilmesi için birlikte dönüşüm ve/veya gelişim projeleri yapmaya hazır olduğumuzu bildirmekten mutluluk duyarız.

“Tedarik Zinciri Güçlendirme Programı” ile, tedarikçilerimizin rekabetçi yönlerini korumalarını, sürdürülebilir üretim anlayışı oluşturmalarını, kalite ve verimliliğe odaklı faaliyet göstermelerini ve yurtiçinde olduğu kadar ihracatta da başarılar elde ederek, tedarikçilerimizin çok daha güçlü olmasını hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda, tedarikçilerimizin ihtiyaçları analiz edilerek gerekli noktalarda gelişimlerini destekleyen kaynakların yaratılması ve bu kaynaklara ulaşımlarının kolaylaştırılması, altyapılarını ve teknik yeterliliklerini güçlendirecek yeni üretim teknolojileri ile tanışmalarına katkı sağlanması planlanmaktadır.

Bu doğrultuda proje adımlarımız aşağıdaki şekilde olacaktır:

• Tedarikçilerimize “Proses Teknolojileri” ve “Gıda Sektöründe Standartlar ve Sürekli Gelişim” başlıkları altında aşağıda belirtilen 20 farklı konuyu “Tedarik Zinciri Güçlendirme Programı” adı altında tanıtarak projeyi duyurmak,

• Ardından projeye katılmaya gönüllü olan tedarikçilerimizden gelecek olan geri bildirimlerle gelişim programını planlamak ve

• Konusunda uzman teknik kadromuz ile bu başlıklara yönelik eğitim desteği vermek olacaktır.

Proses Teknolojileri başlığında;

1. Enstrumantal Analiz Ekipmanları ve Laboratuvar Teknik Altyapı Kurulumu

2. Pestisit Yönetmeliği ve Analiz Uygulamaları

3. Kalite Kontrol Uygulamalarında Dijital Uygulamalar

4. Fabrika ve Üretim Sistemleri Modellenmesi

Gıda Sektöründe Standartlar ve Sürekli Gelişim başlığında;

5. Gıda Sektöründe Müşterinin Kalite Beklentileri

6. Gıda Güvenliği ve Hijyen

7. Gıda Güvenliği Riskleri

8. Gıda Güvenliği Saha Denetimi

9. GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları)

10. Çevre İzleme Programı (ÇİP)

11. Duyusal Değerlendirme

12. Aroma Vericilerin Gıdalarda Kullanımı ve Yasal Gereklikler

13. Problem Çözme Teknikleri

14. Düzeltici Faaliyetler ve Kök Neden Analizi

15. İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları ve Saha Uygulama Örnekleri

16. Çevre Yönetim Sistemleri ve Saha Uygulama Örnekleri

17. Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri ve Aromsa Uygulamaları

18. Aromsa Mükemmellik Yolculuğu ve Hayatımıza Kattıkları

19. Aromsa İnsan Kaynakları Uygulamaları

20. Aromsa’da Çalışan Katılımlı Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bilgi ve görüşlerinize sunar, bu projenin güçlenmesine ve gelişmesine katkı sağlamak isteyen tüm tedarikçilerimiz ile yolculuğu birlikte sürdürmekten ve projeye katılıma davet etmekten mutluluk duyacağımızı paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla,

Aromsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Murat YASA

NOT: Tedarik Zinciri Güçlendirme Programımızın adımlarından biri olan eğitim konuları önceliklendirme aşaması için programa katılmak isteyen gönüllü tedarikçilerimizin linkte yer alan anketi yanıtlanmalarını rica ederiz.

En çok talep gören 5 konu başlığına öncelik verilerek Tedarik Zinciri Güçlendirme Programımız Kasım 2021 itibariyle başlayacaktır.

Daha fazla bilgi için:

Tel: 0262 326 18 44

e-posta: info@aromsa.com.tr